Kvifor er summen av metta, einumetta og fleirumetta feittsyrer i Matvaretabellen lågare enn innhaldet av feitt?

Feittsyrer utgjer som regel 90-95 % av feittinnhaldet. Resten av feittet er først og fremst glyserol, men òg noko kolesterol, plantesterol og fosfolipid. I enkelte matvarer kan innhaldet av desse andre feittstoffa vere høgare enn 5-10 %.