Mattilsynet ønsker mer data til Matvaretabellen.no

Matvaretabellen.no tilbyr kvalitetssikrede data om innhold av energi og næringsstoffer i matvarer. Mattilsynet tilrettelegger nå for at enda flere matprodusenter kan bidra med analyseverdier og beregnede verdier.

Hovedkilder til dataene:

  • Mattilsynets analyser av matvarer
  • Data levert av matindustrien
  • Beregnede data, for eksempel fra oppskrifter
  • Lån av data fra andre lands matvaretabeller eller fra eksterne analyseprosjekter

Matvaretabellen.no brukes blant annet av forbrukere, matindustrien, matforvaltning, utdanningssektor, fagfolk innen ernæring og helse og forskere. Dataene i Matvaretabellen brukes også i kostberegningsverktøyet Kostholdsplanleggeren og inngår som del av datagrunnlaget i de nasjonale kostholdsundersøkelsene.

Tabellen inneholder data om 50 næringsstoffer i ca. 2 000 matvarer. Det publiseres en ny versjon av Matvaretabellen årlig. Mattilsynet eier og drifter Matvaretabellen.

Utvalget av matvarer i Matvaretabellen

Utvalget av matvarer i Matvaretabellen skal speile det som finnes på det norske markedet. Det er både råvarer, beregnede oppskrifter og prosesserte matvarer. De fleste matvarene er generiske, men for noen matvaregrupper inkluderer vi produktnavn eller produsentnavn i matvarenavnet.

Disse matvaregruppene inkluderes ikke i Matvaretabellen:

  • Matvarer som har vært på markedet i mindre enn ett år
  • Matvarer som ikke selges i dagligvarebutikker
  • Medisinske næringsmidler

Hvordan kan du levere data til Matvaretabellen?

Mattilsynet kan ta imot både analyseverdier og beregnede verdier. Om mulig ønsker vi også informasjon om hvilke næringsstoffer som er beriket. Se kravspesifikasjonen nedenfor for mer informasjon om kravene vi stiller. Det er frivillig å levere data.

Data kan sendes til matvaretabellen@mattilsynet.no. Frist for innsending av data til årets versjon er 1. oktober.

Se Kravspesifikasjon for å levere data til Matvaretabellen (pdf). Format for innsending av data er valgfritt, men bruk gjerne Mal for innsending av data til Matvaretabellen (xlsx)