Om matvaregruppene i Matvaretabellen

Matvarene i Matvaretabellen er ordnet i elleve grupper etter opprinnelse og bruk. Her gis en generell omtale av hvordan tabellverdiene er bestemt i en del matvaregrupper.

Melk og melkeprodukter

De aller fleste typer melk og melkeprodukter har norske analyseverdier fra perioden 2015 og utover.

Fettsyresammensetning og innhold av fettløselige vitaminer er beregnet ut fra analyserte verdier i melkefett. Deretter er fettsyresammensetningen og innholdet av fettløselige vitaminer i forskjellige typer melkeprodukter beregnet på grunnlag av mengde melkefett i produktet.

Tabellverdiene for melk og melkeprodukter representerer et årsgjennomsnitt for alle næringsstoffer. For eksempel kan innholdet av vitamin A i helmelk variere med opp mot 30 % i løpet av året, og er høyest i sommerhalvåret. Også innholdet av jod varierer med årstid.

Lettmelk med 0,5 % fett eller mindre og noen typer smaksatt melk er beriket med vitamin D slik at mengden er 0,4 µg vitamin D pr. 100 g.

Ostene er gruppert etter innholdet av fett: ekstra fet ost inneholder mer enn 30 % fett, helfet ost har 20-30 % fett, halvfet (lettere) ost har 10-20 % fett og mager ost inneholder mindre enn 10 % fett.

Prim beregnet til barn er beriket med jern.

Tabellverdiene for uspesifisert melk, hvitost og brunost er beregnet ut fra markedsandeler for de mest brukte typene i hver kategori.

Fjørfe og kjøtt

De fleste tabellverdiene for kjøtt, får og lam er basert på norske analyser utført i 1995 og 2009-10. Tabellverdienefor fjørfe er hentet fra analyseprosjektet Næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling i 2017 (1), og verdiene for svinekjøtt er fra analyser utført i 2009 (2). Næringsstoffverdiene for storfekjøtt kommer fra et analyseprosjekt gjennomført av Animalia m/flere i 2022.

Ferskt kjøtt og fryst helt kjøtt har omtrent samme næringsinnhold. Tabellverdiene for ferskt kjøtt kan derfor brukes også for fryst kjøtt.

Fordi det meste av fettet på kylling, høne, and og andre typer fjørfe sitter i eller like under skinnet, er det gitt verdier for næringsinnhold både med og uten skinn.

Fisk og skalldyr

Tabellverdier for makrell, blåkveite, torsk, sei og laks, samt en del fiskeprodukter, er basert på norske analyser. Andre fiskearter har låneverdier fra utenlandske matvaretabeller.

I fet fisk er fettet fordelt i fiskekjøttet og under skinnet, mens det i mager fisk er lagret i leveren. Innholdet av fett og fettsyrer varierer mye med årstid i de fete fiskene. I oppdrettsfisk er type og mengde fett, innhold av fettløselige vitaminer og sporstoffer avhengig av sammensetningen av fôret fisken får.

Skillet mellom fet og mager rå fisk er satt ved 5 g fett pr. 100 g fisk, slik det er gjort i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet om helhetsvurdering av fisk (3). Fet fisk omfatter først og fremst laks, ørret, kveite, makrell, sild og ål mens torsk, sei, rødspette, steinbit, sik og uer er eksempler på mager fisk. Fisk som inneholder mellom 2 og 8 g fett kalles også halvfet fisk.

Kornvarer

Innholdet av næringsstoffer er nokså likt i ulike kornslag. Hvor stor del av kornet som er med i melet, har imidlertid betydning for næringsinnholdet. Sammalt mel er malt av hele kornet og har et høyere innhold av kostfiber, vitaminer og mineralstoffer enn siktet mel hvor noe av kornet ikke er med. Fint og grovt sammalt mel har samme innhold av næringsstoffer. Vanlig siktet hvetemel inneholder ca 80 % av hvetekornet, mens finbakstmel bare inneholder ca. 65 %. I siktet rug er 70-75 % av rugkornet benyttet. Næringsstoffverdiene for hvetemel, speltmel, rugmel, byggmel, kruskakli og havregryn kommer fra analyseprosjekt gjennomført i 2019-21 (4).

I Skandinavia er det lite selen i jordsmonnet, noe som betyr at korn som er dyrket her, får et lavt innhold av dette sporstoffet. Matkorn som er importert fra andre land, har som regel et mye høyere innhold av selen. Det matmelet som omsettes i Norge, er vanligvis en blanding av norsk og importert korn. Hvilke land kornet kommer fra og forholdet mellom norsk og importert korn, kan variere mye fra år til år. Tabellverdiene for selen i sammalt hvetemel og siktet og sammalt rugmel er basert på norske analyser fra 1997 av mel til husholdningsbruk.

Brød og kaker

Innholdet av næringsstoffer i brød og rundstykker er avhengig av hvor stor andel av melet som er sammalt mel, hele korn, kli, frø osv. De hjemmebakte brødene er beregnet med varierende andel sammalt mel, og som deigvæske er enten vann eller skummet melk benyttet. Andel sammalt mel er ikke alltid deklarert for industribakte brød. Følgende klassifiseringssystem ble i 2006 lansert av Næringsmiddelbedriftenes Landsforening i samarbeid med Baker- og Konditorbransjens Landsforening:

BrødtypeSammalt mel %
Ekstra grovt76 - 100
Grovt51 - 75
Mellomgrovt26 - 50
Fint0 - 25

Poteter grønnsaker, frukt og bær

De fleste næringsstoffverdiene for poteter, grønnsaker, frukt og bær dyrket i Norge kommer fra norske analyseprosjekter. Importert frukt og grønnsaker har hovedsakelig låneverdier fra utenlandske matvaretabeller.

Til industriell frysing av grønnsaker blir det vanligvis brukt spesielle sorter grønnsaker. Eventuelle forskjeller mellom tabellverdiene for friske og fryste varianter av samme type grønnsak kan derfor ikke tolkes som effekt av fryseprosessen.

Innholdet av næringsstoffer i syltetøy er beregnet ut fra oppskrifter med 50 % jordbær, 25 % bringebær og 25 % blåbær, og med varierende forhold mellom bær og sukker. Det er regnet med standardisert tap av vitaminer.

Margarin, smør, matolje o.l

Margarin, smør og oljeblandet smør er beriket med vitamin A og D.

I tillegg til den mengden av vitamin E som forekommer naturlig i de oljene som brukes i margarinproduksjonen, tilsettes en del ekstra for å hindre harskning. Også tran er tilsatt ekstra vitamin E for å hindre harskning.

Spedbarnsmat

Næringsstoffverdiene for barnegrøt kommer fra analyseprosjekter gjennomført i 2012-13 og 2017-18. Barnegrøtene har næringsstoffverdier både for pulver og for spiseklar grøt.

I beregning av spiseklare barnegrøter er det benyttet en standardoppskrift på 1 dl vann og 30 g pulver for de fleste grøtene. To av grøtene skal tilsettes mer vann, og det er derfor benyttet andre oppskrifter i beregningen av dem.

Bruk av begrepet «plantebasert»

 I Matvaretabellen brukes foreløpig begrepet «plantebasert» for matvarer som har samme bruksområde som meieri- og kjøttprodukter. Begrepet er under utredning, og Matvaretabellen vil oppdateres med nye navn når begrepet er avklart

Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Mat- og drikkevarer som er tilsatt vitaminer, mineraler eller visse «andre stoffer» kan under gitte betingelser omsettes i Norge. Dette er regulert i to positivlister i forskrift for vitamintilsetning mv. til næringsmidler. Bare de mest vanlige mat- og drikkevarene med slik tilsetning inngår i Matvaretabellen. Hvilke dette gjelder, er nevnt under omtalen av de enkelte matvaregruppene.

Tilberedt mat og retter

De fleste tabellverdiene gjelder råvarer eller industriprodukter i den formen de vanligvis kjøpes i butikken, det vil si uten oppvarming eller annen tilberedning. I tillegg er det tatt med en del eksempler på kokte og stekte matvarer og retter der innholdet av næringsstoffer er beregnet. Oppskriftene er hovedsakelig hentet fra Den nye rutete kokeboken (5) eller fra et gjennomsnitt av de mest populære oppskriftene på internett (1). Husholdningsmål oppgitt i oppskriftene er regnet om til nettovekt i gram ved hjelp av opplysninger om spiselig del i Matvaretabellen og matvarenes stykk- og egenvekter fra heftet Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer (6). Ved beregning av pulverbaserte supper, sauser, grytebaser osv. er opplysningene på emballasjen brukt.

Tap av vitaminer og mineraler

Mange vitaminer er følsomme for varme, lys og luft. Innholdet av vitaminer i de matvarene som blir spist, vil derfor variere med hvordan de er oppbevart og tilberedt. Noe av de vannløselige vitaminene kan i tillegg lekke ut i kokevannet eller stekesjyen, og vil gå tapt om dette ikke blir spist. Endring i innhold av næringsstoffer på grunn av tilberedning er beregnet i alle oppskriftsbaserte matvarer i Matvaretabellen.

Vektendring

Ved koking av ris, pasta, tørre erter og bønner vil konsentrasjonen av næringsstoffer i råvaren bli lavere i 100 g tillaget vare sammenliknet med 100 g tørr vare fordi råvaren tar opp vann under tillagingen. Kjøtt, fisk og egg som kokes eller stekes, får økt konsentrasjon av næringsstoffer pr. 100 g tillaget vare sammenliknet med 100 g råvare som følge av fordampning under varmebehandlingen. For å finne ut hvor mye vann som tas opp eller fordampes, se tabell på side 54 i «Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer» (6).

Referanser

  1. Mattilsynet. Næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling, 2016
  2. Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Analyser av svinekjøtt 2009. Oslo, 2010.
  3. Alexander, J, Frøyland L, Hemre G-I et al. Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold 2006.
  4. Mattilsynet. Analyseprosjekt 2019-2021. Kornprodukter. Publisert rapport (2021): "Analyse av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i korn".
  5. Hovig IE (red). Den nye rutete kokeboken. 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo, 1996.
  6. Mattilsynet, Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet. Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer. Institusjonene, Oslo, 2015.

(1)Det lages en gjennomsnittsoppskrift basert på de tre-fire første og relevante ubetalte søketreffene ved søk på oppskriften i Google.