Matvaretabellen:

Opphavsrett

Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har samarbeidet om å utgi Matvaretabellen 2019 (MVT-19). Utgiverne stiller dataene i Matvaretabellen gratis til rådighet for brukerne på dette nettstedet.

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Tabellverdier og tekster fra Matvaretabellen må ikke kopieres eller gis ut på annen måte uten tydelig kildehenvisning.

Slik angir du kilden til Matvaretabellen

"Matvaretabellen 2019. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no".

Grafikk kan ikke kopieres eller gjengis på annen måte uten skriftlig tillatelse fra redaksjonen til Matportalen.no. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har spørsmål.

Ansvarsfraskrivelse

Hensikten med nettstedet er å gjøre informasjonen i Matvaretabellen lett tilgjengelig. Tabellverdiene er kommet fram på bakgrunn av norske analyseverdier, beregninger, verdier fra utenlandske matvaretabeller og fra andre kilder. Kilde for tabellverdiene finner du ved å klikke på enkeltmatvarene.

Opplysningene på dette nettstedet er beregnet for allment bruk. Utgiverne kan ikke gi garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten av verdiene.

Utgiverne påtar seg ikke noen form for ansvar for tabellverdiene og evt. bruk av disse i andre forbindelser, blant annet i andre databaser og program. Det kan derfor ikke gjøres gjeldende noen form for erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap, for eksempel driftstap og avansetap, i forbindelse med bruk av tabellverdiene i Matvaretabellen.