Er kolesterolverdien som vises i Matvaretabellen godt eller dårlig kolesterol?

Er kolesterolverdien som vises i Matvaretabellen godt eller dårlig kolesterol? Er det forskjell på dette i maten, slik det er forskjell i blodet?

Det er ingen forskjell på type kolesterol i matvarer. Det er "innpakningen" av kolesterolet i blodet som gjør om det blir definert som bra eller dårlig ut fra et helseaspekt.

Kolesterol er ikke farlig i seg selv, men er noe man bør regulere inntaket av dersom man har spesielt høyt nivå av kolesterol i blodet.

Det totale inntaket av kolesterol i kostholdet og typen kolesterol må vurderes i tillegg til andre risikofaktorer dersom man skal vurdere helserisiko.