Hvordan skal man henvise til Matvaretabellen når man publiserer eller omtaler informasjon om matvaredata fra nettsiden?

Matvaretabellen er et varemerke. Det innebærer at bruk av informasjon fra nettsidene forutsetter at informasjonen ikke endres og at original kilde oppgis ved bruk.

Referanse, til Matvaretabellen er:

"Matvaretabellen 2019. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no"

Les mer om opphavsrett og copyright til Matvaretabellen