Hvorfor finner jeg ikke de matvarene jeg leter etter i Matvaretabellen?

En mann studerer merkingen på to produkter i en butikk.

 Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Utvalget av matvarer i Matvaretabellen økes hvert år. For at en matvare skal være aktuell for å komme inn i Matvaretabellen må den ha vært på markedet en stund og ha en etablert brukergruppe for at de skal være aktuelle å inkludere i Matvaretabellen. Det må også foreligge data om innhold av næringsstoffer for de fleste næringsstoffene, og dataene må ha en tilfredsstillende kvalitet.

Det er kostbart å analysere matvarer for alle de næringsstoffer som er presentert i Matvaretabellen, og det er sjelden at produsentene har verdier for alle stoffer som trengs i matvaredatabasen. Analysedata og prøveuttak må også være av god nok kvalitet. For beregning av matvarer må det brukes en representativ oppskrift, og det må finnes data for alle ingredienser som inngår.