Hvorfor finner jeg ikke de matvarene jeg leter etter i Matvaretabellen?

En mann studerer merkingen på to produkter i en butikk.

 Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Det finnes i dag 1700 matvarer i Matvaretabellen, hovedsakelig mye brukte råvarer og produkter, og enkelte matretter. Matvarene må ha vært i markedet en stund og ha en etablert brukergruppe for at de skal være aktuelle å inkludere i Matvaretabellen. Det vurderes stadig nye varer for inkludering i tabellen, men det kan ta litt tid å få fram tilfredsstillende data i form av analysedata og beregnede oppskrifter.

Det er kostbart å analysere matvarer for alle de næringsstoffer som er presentert i Matvaretabellen, og det er sjelden at produsentene har verdier for alle stoffer som trengs i matvaredatabasen. Analysedata og prøveuttak må også være av god nok kvalitet. For beregning av matvarer må det brukes en representativ oppskrift, og det må finnes data for alle ingredienser som inngår.

Matvaretabellen oppdateres regelmessig ut fra tilgang på nye data om matvarer, men er avhengig av tilgjengelige ressurser.

Det er imidlertid mulig å legge inn verdier selv (fra næringsdeklarasjoner eller produktblader) i det nedlastbare regnearket for Matvaretabellen dersom du trenger produkter til beregning eller som et eget oppslagsverk.