Advarer mot produktet Miracle Mineral Solutions, MMS

Supplement (MMS). Produktet er solgt som kosttilskudd over internett og påstås å hjelpe mot en rekke sykdommer som HIV, TB, malaria, hepatitt og kreft.

WHO advarer mot å bruke produktet Miracle Mineral Solution, også kjent som Miracle Mineral

MMS-produkter inneholder en meget sterk oppløsning av natriumkloritt, skal blandes med vann eller juice og drikkes. I følge WHO kan produktet gi bivirkninger som kvalme, oppkast og diaré som videre kan føre til dehydrering, underlivssmerter, brennende smerter i halsen m.m.

Internettsider hvor produktene selges informerer om at noen kan bli kvalme, kaste opp og få diaré når de begynner med kosttilskuddet, men at dette er et bevis på at produktet virker. Dette kan føre til at enkelte tar høyere dose for å få produktet til å ”virke” bedre og ikke oppsøke lege dersom de ikke blir veldig syke. Det finnes derimot ingen vitenskapelige bevis på at produktene kan behandle de påståtte sykdommene, men en rekke advarsler mot at produktet kan være meget helseskadelig.

Produktene selges under navn som Miracle Mineral Solution, MMS og MMS2 og kan inneholde natriumkloritt, kalsiumkloritt eller klordioksid. Hvis noen har kjøpt slike produkter, bør de kasseres eller leveres tilbake til forhandleren.

Gode råd om kosttilskudd

Mattilsynet anbefaler forbrukerne å være forsiktige ved kjøp av produkter på internett. Før et eventuelt kjøp bør de skaffe seg grundige opplysninger om kosttilskuddet.

Kontaktinformasjon
Anne Kristi Sommer, seniorrådgiver, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret