Tilbaketrekking

Asian Food Import AS tilbakekaller Praise African Palm Oil Zomi 1L fra Ghana, via Nederland

Asian Food Import AS tilbakekaller Praise African Palm Oil Zomi 1L, fra Ghana, via Nederland. Produktet er merket best før 10.2023. Årsaken er funn av for høye verdier av benzo(a)pyrene enn det som er tillatt, i en batch av produktet. Benzo(a)pyrene er en kjemisk forbindelse som kan dannes i matvarer.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Praise African Palm Oil ZOMI 1L
  • Navn på virksomhet som kaller tilbake og importør: Asian Food Import AS
  • Best før: 10.2023
  • Produksjonsdato: MFG:10.2020

 

Asian Food Import AS har importert 20 kartonger (12 x 1 L) av produktet. Produktet er solgt til syv frittstående dagligvarebutikker i Norge, Oslo, Bergen, Kirkenes, Tiller, Mosjøen, Sandnes og Stjørdal. 

Det er ingen akutt helserisiko ved inntak av produktet. Inntak av store mengder av produktet kan føre til kreft.

Forbrukere som har kjøpt produktet bes om å kaste det og kontakte butikken der de har kjøpt det for kompensasjon.

Kontaktpersoner

Asian Food Import AS: Hai Tran, tel: 22686400

Mattilsynet: Anita Sveum Ihle, seniorinspektør, seksjon mat, avdeling Romerike. Tel: 22 77 78 49 / 99 42 78 72