Tilbaketrekking:

Asian Food import trekker tilbake lange grønne bønner fra Laos grunnet overskridelse av plantevernmiddelet Triazofos

Asian Food import tilbaketrekker lange grønne bønner med opprinnelsesland Laos. Produktet inneholder insektsmiddelet Triazofos over gjeldende grenseverdi. Beregninger viser at overskridelsen kan føre til akutt helsefare dersom forbrukere har et høyt inntak av disse bønnene. Prøven ble tatt ut av Mattilsynet i forbindelse med et overvåkningsprogram for plantevernmiddelrester.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare

  • Lange grønne bønner fra Laos
  • Produksjonsvirksomhet: Lao Green Veg Sole Co
  • Importør: Asian Food import
  • Batch/Lotnr: G019/326
  • Strekkode 8840019800053

 

Det er påvist 0,16 mg/kg Triazofos. Triazofos er et insektsmiddel som ikke er tillatt i EU/EØS og Norge.

Det ble importert 216,6 kg av bønnene den 7. oktober 2019. Bønnene er i pakker på 200 g. Pakkene med lange grønne bønner er merket med «long green bean (class1)», de er merket med importør Asian Food Import AS og lot nummer G019/326.

Ved dyrking av frukt og grønnsaker benyttes det ofte kjemiske plantevernmidler for å begrense skade på vekstene forårsaket av plantesykdommer og skadedyr. For å sikre helsemessig trygge matvarer er det angitt grenseverdier for akseptabelt restinnhold av de enkelte plantevernmidler. Grenseverdiene er også fastsatt for at forbrukernes totale eksponering for kjemiske stoffer holdes på et så lavt nivå som mulig.

Forbrukere bør kaste produktet eller levere det tilbake til butikk.

Kontaktpersoner:
Asian food import tlf:22 68 64 00
Mattilsynet avdeling grensekontroll og import tlf. 22 77 82 02