Tilbaketrekking:

Bama Gruppen AS trekker tilbake JUICY DATES fra Iran

Bama Gruppen AS trekker tilbake JUICY DATES fra Iran med best før dato 10.06.2018. Årsaken er mistanke om forurensning av hepatitt A, etter utbrudd i Danmark der dadler er mistenkt smittekilde.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Juicy dates» fra Iran 400 g
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Bama Gruppen AS
  • Produksjonsvirksomhet:
  • Varenummer:
  • Batch/Lotnr.: L3130429, L3130425
  • Best før dato: 10.06.18

Dadlene er levert til REMA 1000 butikker i Troms og Nordland i midten av november 2017, ca. 13 824 forbrukerpakninger 400 gram.

Bama Gruppen AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste dette, eller levere det tilbake til butikk.

Hepatitt A

Mange infeksjoner forløper asymptomatisk, avhengig av alder på pasienten. Symptomer på hepatitt A-infeksjon varierer fra milde til mer alvorlige og omfatter feber, kvalme, oppkast, mørk urin, lys avføring, magesmerter og ikterus (gulfarget hud og gult på det hvite i øynene). Diare forekommer sjeldent. Hepatitt A gir vanligvis full restitusjon uten leverskade. Små barn kan ha hepatitt A og skille ut virus fra tarmen uten å vise påfallende sykdomstegn. Hos barn under 6 år utvikler bare ca. 10% av de smittede ikterus. Hos barn i aldersgruppen 7-14 år er ca. 50% av de smittede symptomfri. De fleste i denne aldersgruppen vil utvikle ikterus ved symptomgivende sykdom. Hos personer over 15 år vil vanligvis 50-70% av de smittede utvikle symptomer og da vanligvis ikterus.

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Hanne Linnert, Bama Gruppen AS,  tlf.: 90796901