Tilbaketrekking:

Bamas tørket frukt, "Eksotisk miks», trekkes tilbake etter funn av salmonella

Bama trakk tilbake produktet «Eksotisk miks» onsdag 6. mars, da det var mistanke om at produktet var en mulig årsak til et utbrudd av Salmonella abgeni. Mistanken om salmonella av denne typen er nå bekreftet etter analyse av produktet hos Veterinærinstituttet.

  • Produktet husk! Bama, eksotisk miks
  • Produktet husk! Bama, eksotisk miks

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Bama – «husk! eksotisk miks»
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Bama Gruppen AS
  • Produksjonsvirksomhet: Eurocompany srl, Godo, Italia
  • Importør: Bama Gruppen AS
  • Varenummer: GTIN 7040512834093
  • Batch/Lotnr.: 8291 Selv om mistanken er relatert til ett parti trekkes alle partier fra markedet.
  • Best før dato: 30.06.2019 Selv om mistanken er relatert til ett parti trekkes alle partier fra markedet

Varepartiet er solgt i 400 g pose og har vært i salg siden 15. november i NorgesGruppens kjeder over hele landet; Spar, Meny, Jacobs, Joker, Kiwi, og Meny, samt i Bunnpris. Det distribuert tilsammen 3250 poser. Det er i tillegg distribuert 750 grams poser til storhusholdninger i samme periode. Begge produkttyper er trukket fra markedet.

Bama ber forbrukere som har eksotisk miks i skapet hjemme om å kaste det, eller levere det tilbake til butikken.

Se Mattilsynets pressemelding fra tirsdag 11. mars. Se Bama's pressemelding samme dag.

Kontaktpersoner:
BAMA: Pia Gulbrandsen, tlf: 415 16 661 / e-post pia.gulbrandsen@bama.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910 / e-post pressevakt@mattilsynet.no

Mattilsynets kontaktperson: Annette Haugane, tlf. 22 77 79 08.