Tilbaketrekking:

Coop trekker tilbake Änglamark tortilla chip, 125 gram

Coop Norge SA trekker Änglamark tortilla chips, 125 g. fra markedet. Årsaken er funn av plantetoksiner.

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare

  • Produktnavn: Änglamark tortilla chip, 125 gram
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Coop Norge SA
  • Importør: Coop Norge SA
  • Best før dato: 14.08.2022, 12.09.2022, 02.11.2022, 03.11.2022, 30.11.2022 og 29.12.2022

Änglamark tortilla chips er solgt i Coop sine butikker over hele landet (Extra, Prix, Coop OBS, Matkroken og Coop Marked). Produktet er nå fjernet fra butikkene.

Produktet trekkes tilbake fordi det er funnet plantetoksiner, tropane alkaloider (atropine og scopolamine), i maismelet som er brukt i produktet.

Coop ber kunder som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere det tilbake til butikken.

Kontaktperson hos Coop:
Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen
E-post: harald.kristiansen@coop.no

Kontaktperson hos Mattilsynet:
Annette Haugane, avdelingssjef, avdeling grensekontroll og import, region Stor-Oslo
tlf.: 22 77 79 08

Les pressemeldingen i Coop sitt presserom