Tilbaketrekking

Eldorado Go Eco Sesamfrø 350 g tilbakekalles av Unil

Tilbaketrekkingen av Eldorado Go Eco Sesamfrø skjer på grunn av funn av Klorpyrifos i et parti Eldorado Go Eco Sesamfrø. Kloropyrifos er et plantevernmiddel som ikke er tillatt brukt i verken Norge eller i EU, men brukes i land utenfor EU.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Eldorado Go Eco Sesamfrø 350g 
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Unil AS
  • Produksjonsvirksomhet: Produsert i Norge for Unil
  • Varenummer: EPD 3146446
  • Best før dato: 26.11.2021 og 27.11.21

 

Klorpyrifos påvirker nervesystemet og kan ved høye doser gi akutte effekter som illebefinnende, magesmerter og hodeverk. Stoffet kan være skadelig for fostre og barn, ved at det kan påvirke utviklingen av hjernen og nervesystemer og føre til atferdsendringer.

Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato: 26.11.2021 og 27.11.21

Produktene er solgt i Norges-gruppens butikker over hele landet. Produktet er allerede fjernet fra butikk. Forbrukere bes kaste produktet.

Tilbakekallingen gjelder kun produkt med holdbarhetsdato 26.11.2021 og 27.11.21

Kontaktpersoner

Unil
Via www.unil.no eller på telefon 24113555
Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

Mattilsynet
Annette Haugane, avdelingssjef, Avdeling grensekontroll og import. Tel: 2277 7908