Tilbaketrekking:

Seeds Energy Bar fra Adventure Food trekkes fra markedet

Adventure Food trekker tilbake Seeds Energy Bar med best før dato 04.07.21 og 08.07.21. Årsaken er at det er brukt sesamfrø med påvist etylenoksid. Dette er et plantevernmiddel som er forbudt å bruke i mat i EU og EØS.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Adventure Food Seeds Energy Bar
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Norsport AS
  • Produksjonsvirksomhet: AdventureFood BV,  Holland
  • Importør: Norsport AS
  • Varenummer: 3028
  • Batch/Lotnr.: 000/3800   og 000/2369
  • Best før dato: 04.07 2021  og 08.07.2021

1280 stk Seeds Energy Bar ble importert til Norge av Norsport AS. Produktet er solgt i noen sportsbutikker i Norge. Norsport har mottatt 803 barer av denne forsendelsen i retur fra butikker og lager. Disse vil bli destruerert. Produktet med denne «best før dato» finnes derfor ikke lenger i butikker i Norge.

Norsport ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere det tilbake i butikken der produktet er kjøpt.

Studier viser at plantevernmiddelet etylenoksid kan være gentoksisk og det er derfor ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

Kontaktpersoner:
Norsport AS, Per Inge Sagmoen, daglig leder, tlf. 95 13 28 80
Mattilsynet, Marianne Engan Hellandsjø Tlf: 22 77 86 26 / 41 43 43 22