Tilbaketrekking:

Famous Food AS trekker tilbake «Indian Sun Basmati Rice» fra markedet

Famous Food AS stanser salget av Indian Sun Basmati Rice, Classic Pearl, med lotnummer 7156 merket best før 01/2021. Laboratorieanalyser viser funn av to plantevernmidler over grenseverdi; tricyclazole og Triazofos.

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn; Indian Sun Basmati Rice, Classic Pearl.
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Famous Food AS, Nedre Rommen 7, 0988 Oslo
  • Eksportør; AMAR SINGH CHAWAL WALA, Out Side Chattiwind Gate, Amritsar 143001, India 
  • Pakkedato; 02/2018
  • Best før dato: 01/2021
  • Lot nummer: 7156

Produktet er pakket for og importert av Famous Food AS, og er distribuert til restauranter og butikker i hele landet.

Laboratorieanalyser viser funn av plantevernmidler over grenseverdi, og funnet er vurdert som helsefarlig.

Det er ikke mulig å utføre inntaksberegninger for plantevernmidlet tricyclazole siden det er ingen fastsatte ADI/ARfD (akseptabelt daglig inntak/akutt referanse dose) på grunn av utilstrekkelige data for stoffets gentoksisitet (skadepotensialet på arvematerialet) og karsinogenisitet (kreftfremkallende egenskaper). Det konkluderes derfor med at det kan være umiddelbar helsefare forbundet med funnet

Kontaktperson i Matiilsynet: Annette Haugane, telefon: 995 72 307