Tilbaketrekking

Fine Distribution AS trekker tilbake «Chakki Fresh Atta» hvetemel Swarna brand, 1,8 kilos sekker

Fine Distribution AS trekker tilbake «Chakki Fresh Atta» hvetemel Swarna brand. Produktet er solgt i 1,8 kilos sekker. Det er funnet plantevernmiddelrester over grenseverdi i produktet.

  • Chakki Fresh Atta mel
  • Chakki Fresh Atta mel

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produkt; hvetemel «Chakki Fresh Atta», Swarna brand.
  • Lotnummer; A21S 10N
  • Holdbarhetsmerking; 09/01/2022 (på produktet angitt som 01/09/2022)
  • Opprinnelsesland; De forente arabiske emirater
  • Eksportør; Unipex Dairy Product CO. LTD
  • Importør; Mat Import AS
  • Første mottaker i Norge; Fine Distribution AS

Produktet er solgt i frittstående dagligvarebutikker på østlandsområdet.

Berørt produkt er hvetemel «Chakki Fresh Atta», Swarna brand, 1,8 kilos sekker. Også merket med 4 lb.

Det er gjort funn av plantevernmiddelet Chlorpyrifos over grenseverdi i produktet. Chlorpyrifos er et insektmiddel som ikke er godkjent i EU, og en helsefarevurdering lar seg ikke utføre. Derfor kan helsefaren ikke vurderes og dermed ikke utelukkes.

Liste med overskridelser av plantevernmidler i Mattilsynets nasjonale overvåkningsprogram

Kontaktopplysninger til Fine Distribution AS:

Syed Sarim telefonnummer 45851864.