Tilbaketrekking:

Food Impex AS trekker tilbake bordoliven i lake fra Jordan importert via Tyskland

Food Impex AS trekker tilbake bordoliven i lake av merket Durra etter funn av plantevernmiddel over grenseverdi. Produktet er merket med tysk importør Elkhawas Trade GmbH på lokket.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

Produkt: Durra Whole Green Olives (Salkini)

Pakningsstørrelser: 1900 gram drained

Importør: Food Impex AS

Lotnummer: 58

Best før: 29.12.2023

Opprinnelsesland: Jordan

Produsent: Durra (AL DURRA INTERNATIONAL FOR FOOD PRODUCTS CO. LTD)

Produktet er solgt i frittstående dagligvarebutikker over hele Norge. Food Impex AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å levere dette tilbake i butikk.


Det er gjort funn av plantevernmiddelet Chlorpyrifos over grenseverdi i produktet. Chlorpyrifos er et insektmiddel som ikke er godkjent i EU, og en helsefarevurdering lar seg ikke utføre. Derfor kan helsefaren ikke vurderes og dermed ikke utelukkes.

Liste med overskridelser av plantevernmidler i Mattilsynets nasjonale overvåkningsprogram (mattilsynet.no)

Kontaktinformasjon:

Kontaktopplysninger til Food Impex AS er + 47 907 53 304