Tilbaketrekking:

Froneri trekker tilbake Smarties Pop-Up iskrem

Froneri trekker tilbake Smarties Pop-Up multipack iskrem. Det er funnet etylenoksid over grenseverdi i et tilsetningsstoff i produktet.

smarties pop-up is

 Foto: Froneri

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Smarties Pop-Up multipack iskrem»
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Froneri
  • Produksjonsvirksomhet: Froneri Finland
  • Importør: Diplom-Is AS
  • Varenummer: 31005924
  • Batchnummer; AR0035, AR0036, AR0037 og AR0038
  • Best før dato; 28.02.2022

Samleside for tilbaketrekking av produkter som inneholder tilsetningsstoffet johannesbrødkjernemel med ulovlig plantevernmiddel 

Produktet er solgt via Diplom- is sin isbil i juli 2020.

Produkt omfattet av tilbaketrekkingen:

Smarties Pop-Up, 4 x 85 ml multipack, med best før dato 28.02.2022. Aktuelle batcher er AR0035, AR0036, AR0037 og AR0038.

Etylenoksid er et plantevernmiddel som er forbudt å bruke i mat i EU og EØS. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig dersom det inntas i store mengder over tid.

Kontaktperson i Froneri:

Anita Storgård