Tilbaketrekking:

Funn av ulovlig genmodifisert papaya

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert papaya i en frittstående dagligvarebutikk, og har gitt importøren forbud mot import og salg av all fersk papaya fra en leverandør i Thailand inntil videre.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Green Papaya (Class1)
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Asian Food Import AS, Frogner
  • Eksportør: Mr. Green 2017 Co. Ltd., Thailand
  • Varenummer: Alle, inntil regelverket er oppfylt.

Funnet ble gjort i et parti på cirka 260 kg fersk, grønn papaya merket «Green Papaya (Class1)». Partiet er importert av Asian Food Import AS. Ytterligere tre leveranser fra samme leverandør trekkes også tilbake på mistanke om genmodifisert papaya. Totalt har Mattilsynet pålagt tilbaketrekking av cirka 820 kg grønn papaya.

I Norge er det ikke tillatt å selge eller markedsføre genmodifisert mat, fôr eller såvarer som ikke er godkjent. Det er per i dag ingen slike genmodifiserte produkter som er godkjent i Norge, og genmodifisert papaya er heller ikke godkjent i EU.

Mattilsynet har ikke sett dokumentasjon som tilsier at det medfører helsefare å spise GMO papaya fra Thailand. Forbrukere som har rester av fersk papaya fra samme leverandør, kan kaste varen eller levere den tilbake til butikken.

Produktet er solgt i følgende butikker:

Nord-Norge:
1 Smak av verden, Vadsø
Donia Internasjonal Matsenter, Alta
AJ Matbutikk AS, Kirkenes
Svolvær Asia Butikk, Svolvær
Asia Butikk, Fauske

Midt-Norge:
NM Market, Trondheim
Orient Tran, Trondheim
Bazzar, Kristiansund
Scan Asia Shop, Ålesund

Sør-Norge:
Asian Wok, Odda
Global Food, Bergen
Nickumi, Bergen
Tida Asia Marked, Stord
Grace Asia Store, Sandnes
Ok Thai, Bryne
Beidoun Matbutikk, Kristiansand
Vennesla Marked, Vennesla
Matverden, Lillesand
Lien Asia Viet-Thai V/Thai, Hamar
R Asiabutikken (Elvsveen), Gjøvik
Afood Market (Lotus Import & Export), Porsgrunn
Rosalindas Oriental Marked, Horten
Øst Dagligvare, Oslo
Plah, Oslo
Carl Heftye Cash & Carry, Oslo
Alanya Import Sarpsborg, Moss

Importøren må stoppe import av papaya

Når det blir oppdaget ulovlige genmodifiserte matvarer, vil Mattilsynet forby salget av disse og kreve at usolgte produkter trekkes tilbake fra markedet. Importøren har fått forbud mot omsetning av all fersk papaya fra samme leverandør inntil de kan dokumentere at den ikke er genmodifisert. Importøren pålegges også å bedre rutinene sine for å sikre at eventuelle framtidige importpartier ikke er genmodifisert.

Sist genmodifisert papaya ble påvist i Norge var i 2017, også da som fersk, grønn papaya fra Thailand. I 2014 ble det påvist genmodifisert, hermetisk papaya fra Thailand.

Ikke-godkjent GMO skal ikke spres i naturen

Mattilsynet har tilsynsansvar etter matloven og genteknologiloven, og kontrollerer årlig en rekke produkter av mat, fôr og såvarer.

Fersk papaya er en levende organisme som i prinsippet er spiredyktig, men fordi papaya er en tropisk art kan den ikke overleve og etablere seg i Norge. Miljødirektoratet vurderer derfor at papaya har liten miljørisiko. Utplanting av frø vil likevel være et brudd på genteknologiloven.

Kontaktinformasjon
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, telefon 469 12 910
Forbrukerhenvendelser: E-post Hanna Judi, tilsynskoordinator genmodifisering