Tilbaketrekking

Funn av ulovlig genmodifisert papaya

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifisert papaya, og har nedlagt forbud mot import og salg av all fersk papaya fra en leverandør i Thailand.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Green Papaya (Class1)
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Asian Food Import AS, Frogner
  • Eksportør: Mr. Green 2017 Co. Ltd., Thailand
  • Lot nummer: Alle, inntil regelverket er oppfylt.
  • Produktet er solgt i frittstående dagligvarebutikker over hele Norge

Overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer

Mattilsynet gjennomfører hvert år et overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer. Formålet med programmet er å analysere risikovarer og kontrollere at virksomhetene følger regelverket, slik at det ikke importeres ulovlige genmodifiserte produkter. Veterinærinstituttet har ansvaret for analysene i programmet. Les mer på om genmodifisering på mattilsynet.no

Funnet ble gjort i et parti på cirka 220 kg fersk, grønn papaya merket «Green Papaya (Class1)». Partiet er importert av Asian Food Import AS, og distribuert til 30 butikker over hele landet. Ytterligere fire leveranser fra samme leverandør trekkes også tilbake på mistanke om genmodifisert papaya. Totalt har Mattilsynet pålagt tilbaketrekking av cirka 1000 kg grønn papaya.

I Norge er det ikke tillatt å selge eller markedsføre genmodifisert mat, fôr eller såvarer som ikke er godkjent. Det er per i dag ikke godkjent genmodifisert mat i Norge, og genmodifisert papaya er heller ikke godkjent i EU.

Forbrukere som har rester av fersk papaya fra samme leverandør, kan kaste varen eller levere den tilbake til butikken.

Importøren må stoppe import av papaya

Importøren har fått forbud mot omsetning av all fersk papaya fra samme leverandør inntil de kan dokumentere at den ikke er genmodifisert. Importøren pålegges også å bedre rutinene sine for å sikre at eventuelle framtidige importpartier ikke er genmodifisert.

Ikke-godkjent levende GMO skal ikke spres i naturen

Mattilsynet har tilsynsansvar etter matloven og genteknologiloven, og kontrollerer årlig en rekke produkter av mat, fôr og såvarer.

Fersk papaya er en levende organisme som i prinsippet er spiredyktig, men fordi papaya er en tropisk art, kan den ikke overleve og etablere seg i Norge. Miljødirektoratet vurderer derfor at papaya har liten miljørisiko. Utplanting av frø vil likevel være et brudd på genteknologiloven.

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, telefon 469 12 910

Forbrukerhenvendelser: Hanna Judi, tilsynskoordinator genmodifisering, tlf. 22 77 82 11.