Tilbaketrekking:

Goma Wakame Seaweed salad (sjøgress) trekkes fra markedet

Goma Wakame Seaweed salad (sjøgress) World Seafood poser á 1000g. importert av Norge Østlandske Formidling AS (Øfas) trekkes fra markedet på grunn av mistanke om norovirus.

 • Goma Wakamme Seaweed
 • Goma Wakamme Seaweed
 • Goma Wakamme Seaweed

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare

 • Produktnavn: Goma Wakame Seaweed salad (sjøgress)
 • Pakninger á 1000g
 • Leverandør: Østlandske Formidling AS
 • Importør Danmark: World Seafood
 • Produsent: Dalian Kowa Foods Co, Kina
 • Opprinnelsesland. Kina
 • Varenummer: 8032
 • Vareparti: Lot nr. 1904 Produsert 14/03-2019 Holdbar til: 13/03-2021
 • Vareparti: Lot nr. 1811 Produsert 08/11-2018 Holdbar til: 07/11-2020

Varene er solgt til storhusholdning i Norge, men kan også være distribuert til flere butikker over hele landet.

Gjentatte sykdomshendelser gjør at man mistenker at produktet kan inneholde Norovirus. Dette kan forårsake mage- og omgangssyke. Hendelsene er knyttet opp mot de aktuelle varepartiene.

Østlandske Formidling AS, har tatt i retur alt som ikke har blitt kastet. Alle kunder som har fått varene har blitt varslet.

Produktet skal kastes og ikke spises.

Kontaktpersoner:

Nina Strand, nina@ofas.net. Telefon: 69202100

Pressekontakt: Frode Eimot, frode@ofas.net. Telefon: 69202100