Tilbaketrekking:

HASAT, BLACK EYE BØNNER, importert og pakket av Vatan Engros AS trekkes fra markedet

Vatan Engros AS trekker tilbake «HASAT» BLACK EYE BØNNER med best før dato 31/05/2020 etter funn av plantevernmiddelrester over grenseverdi.

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare:

  • Produkt; HASAT, BLACK EYE BØNNER
  • Importør; Vatan Engros AS, Økern torgvei 3, 0580 OSLO
  • Pakket av; Vatan Engros AS, Økern torgvei 3, 0580 OSLO
  • Opprinnelse; produktet er importert til Norge fra Madagaskar via Tyrkia
  • Strekkode: 7072620000497
  • Batch/Lotnr.: 31/05/2020
  • Best før dato: 31/05/2020

Produktet er pakket i 1 kilos pakninger, og er solgt via dagligvarebutikker over hele landet. Vatan Engros AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere det tilbake i butikken der produktet er kjøpt.

Det er funn av tre plantevernmidler (karbaryl, klorpyrifos, og lambda-cyhalotrin) over grenseverdi, og beregninger viser at funnet av karbaryl (0,70 mg/kg) overskrider ADI-verdien for barn. ADI-verdi står for akseptabelt daglig inntak eller den mengden av et stoff som trygt kan spises uten å gi skadevirkning. Funnet medfører derfor helsefare, særlig for barn.

Alle de tre stoffene funnet i prøven virker på nervesystemet, og karbaryl mistenkes å være kreftfremkallende hos mennesker.

Kontaktperson Vatan Engros AS:
Yasar Hanim Ayhan, tlf.: 47 22 64 33 45

Kontaktperson hos Mattilsynet:
Annette Haugane, avdelingssjef, Mattilsynet, Region Stor-Oslo, Avdeling grensekontroll og import, telefon: 22 77 79 08/ 99 57 23 07