Hva er etylenoksid?

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. Studier viser at etylenoksid kan skade arvestoffet vårt (DNA), og det er ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak av stoffet. EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.