Tilbaketrekking:

Maci AS tilbakekaller Lucky Me Pancit Canton Chow mein Noodles Hot Chili fra Thailand

Maci AS tilbakekaller Lucky Me Pancit Canton Chow mein Noodles Hot Chili 60 g fra Thailand. Produktet er merket best før 27.07.2022. Årsaken er funn av plantevernmiddelet etylenoksid.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Lucky Me, Pancit Canton Chow Mein Noodles – Hot chili 60 g
  • Navn på virksomhet som kaller tilbake: Importøren, Maci AS
  • Best før: 27.07.2022
  • Produksjonsdato: 27.07.2021
  • Solgt i butikken: Chili Strømmen

Maci AS har mottatt 20 kartonger (24 x 60 g) av produktet. Produktet er solgt på dagligvarebutikken Chili Strømmen, Strømsveien 80, 2010 Strømmen.

Det er ingen akutt helserisiko ved inntak av produktet. Inntak av store mengder av produktet kan være kreftfremkallende. Forbrukere som har kjøpt produktet bes om å kaste det eller returnere det til butikken for kompensasjon.

Se også Hva er etylenoksid?

Kontaktperson hos virksomheten:
Tu Anh Hoang, tlf. 975 77 672, e-post: tu_maci@outlook.com

Kontaktperson ved Mattilsynet avd. Romerike, seksjon mat:
Anita Sveum Ihle, tlf. 994 27 872