Mattilsynet avdekket genmodifisert maismel

Det er påvist ulovlig genmodifisert maismel av typen «P.A.N 100% Maiz Amarillo» fra importøren Norvina S/A Stavanger.

Emballasjen til P.A.N 100% Maiz Amarillo

Mattilsynet har påvist ulovlig genmodifisert maismel av typen «P.A.N 100% Maiz Amarillo» fra importøren Norvina S/A Stavanger

Mattilsynet tar stikkprøvekontroller der vi tror risikoen for å finne genmodifiserte ingredienser er størst. Funnet ble oppdaget i en prøve som ble tatt ut i forbindelse med Mattilsynets årlige prosjekt "Tilsyn med genmodifiserte næringsmiddel og fôr 2014".

Oppfølging fra Mattilsynet

Mattilsynet har vedtatt omsetningsforbud for partiet. Norvina AS Stavanger selger dette produktet kun over disk. Mattilsynet har også avdekket at det selges «P.A.N 100% Maiz Amarillo» fra andre importører som er merket med innhold av genmodifisert mais. Genmodifiserte produkter er ulovlig i Norge. Mattilsynet har nedlagt omsetningsforbud, og produktet trekkes fra markedet.

Ingen helsefare

Genmodifiserte næringsmidler kan bare omsettes i Norge dersom Mattilsynet har godkjent det. Dette produktet mangler slik godkjenning og er derfor ikke tillatt å omsette i Norge.

Maismelet er produsert i Colombia og merket i EU og tillatt å omsette der. Det er ingen grunn til å tro at det er noen helsefare forbundet med å spise produktet.

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre næringsmidler som inneholder eller er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er i dag ikke gitt godkjenning av noe genmodifisert materiale til bruk i næringsmidler i Norge. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal innhold av genmodifisert materiale også merkes.

Kontaktperson:
Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910