Tilbaketrekking

Philsbury Chakki Atta hvetemel, 10 kilos sekker, trekkes tilbake

Elite Engros AS trekker tilbake «Philsbury Chakki Atta» hvetemel med opprinnelse i India. Produktet er solgt i 10 kilos sekker. Det er funnet plantevernmiddelrester over grenseverdi i produktet.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produkt; hvetemel «Philsbury Chakki  Atta».
  • Lotnummer; 121k06B
  • Holdbarhetsmerking; 06 /09/2022 (på produktet angitt som 06sept-2022)
  • Opprinnelsesland; India
  • Eksportør; General Mills India Pvt. LTD
  • Importør; Indian Zones AS
  • Første mottaker i Norge; Elite Engros AS

Produktet er solgt i frittstående dagligvarebutikker på Østlandsområdet.

Det er gjort funn av plantevernmiddelet Chlorpyrifos over grenseverdi i produktet.

Chlorpyrifos er et insektmiddel som ikke er godkjent i EU, og en helsefarevurdering lar seg ikke utføre. Derfor kan helsefaren ikke vurderes og dermed ikke utelukkes.