Tilbaketrekking:

Ramco Norge AS trekker tilbake basmatiris fra India på grunn av for høye verdier av plantevernmidler

Tilbaketrekkingen gjelder basmatiris fra India, pakket i stoffsekker på 5 kg. Sekkene er merket med «ANITA Bamiyan Dodi Silla Basmati Ris». Risen er importert av Ramco Norge AS i Oslo og solgt videre til flere frittstående dagligvarebutikker i Norge. Varen trekkes tilbake på grunn av overskridelser av plantevernmiddelet thiametoxam.

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: ANITA Bamiyan Dodi Silla Basmati Ris
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Ramco Norge AS
  • Produksjonsvirksomhet: PK Overseas India
  • Importør: Ramco Norge AS
  • Batch/Lotnr.: Prod. 03/2017, Best før 03/2022
  • Opprinnelsesland: India

Risen er solgt i frittstående dagligvarebutikker over hele landet siden april 2017. Partiet inneholdt ca 7 000 kg ris. Importøren har ikke oversikt over hvilke butikker som har kjøpt denne risen, og har derfor ikke startet tilbaketrekking fra sine kunder. Posene fra dette partiet er merket med produksjonsdato 03/2017 og best før-dato 03/2022.

Årsaken til tilbaketrekkingen er funn av for høye verdier av plantevernmiddelet thiametoxam. Thiametoxam tilhører gruppen neonikotinoider og benyttes som et insektsmiddel, da stoffet påvirker nervesystemet. Grenseverdiene for rester av plantevernmidler i et produkt settes så lave som mulig i forhold til hva som er nødvendig ved bruk. En overskridelse av et stoff i et produkt er derfor ikke alltid forbundet med umiddelbar helsefare. Nivået på thiametoxam i dette produktet vil ikke utgjøre akutt helsefare for mennesker.

Kunder som har kjøpt ris fra dette partiet tilrådes å levere den tilbake til butikken eller kaste den.

Kontaktperson

Ramco Norge AS kan kontaktes på tlf. 95 83 59 52

Mattilsynets kontaktperson: Annette Haugane, tlf. 22 77 79 08