Tilbaketrekking:

Ramco Norge AS trekker tilbake halvah fra Syria etter funn av Salmonella spp.

Ramco Norge AS trekker tilbake halvah fra Syria etter funn av Salmonella spp. i produktet. Dette gjelder variantene naturell, pistasj og sjokolade og pakningsstørrelser 200, 400 og 900 gram.

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare

  • Halvah tahini naturell, pistasj og sjokolade
  • Pakningsstørrelser; 200, 400 og 900 gram
  • Importør; Ramco Norge AS
  • Lotnummer; produksjonsdato 11/2021 og best før 11/2023
  • Opprinnelsesland; Syria
  • Produsent; Algota co. Food Products

Produktet er solgt i frittstående dagligvarebutikker over hele Norge.

Ramco Norge AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å levere dette tilbake i butikk.

Salmonella spp. kan gi sykdom med symptomer som diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Diaréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig.

Kontakt Ramco Norge AS
Telefon +47 958 35 952 og e-post: info@ramconorge.com