Tilbaketrekking:

Røkte knoker fra Fana Kjøtt trekkes tilbake fra markedet etter mistanke om Salmonella i råvare

Spesialgrossisten Troye trekker tilbake et parti med Røkte bak-knoker produsert av Fana Kjøtt. Partiet er merket med siste forbruksdato: 27.03.21. Årsaken er at det er mistanke om Salmonella i råstoffet fra Tyskland.

Røkte knoker fra Fana Kjøtt

 Foto: Fana Kjøtt

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare

  • Produktnavn: Røkte bakknoker
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Spesialgrossisten Troye
  • Produksjonsvirksomhet: Fana Kjøtt AS
  • Varenummer:311202
  • Batch/Lotnr.: 106526
  • Siste forbruksdag: 27.03.2021

Funnet har ikke sammenheng med det nylige salmonellautbruddet: .

1031 kg Røkte bakknoker er solgt til dagligvarebutikker i Vestland fylke.

Forbrukere som har kjøpt produktet bes kaste det eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.

Riktig varmebehandling og god kjøkkenhygiene vil gjøre at man unngår å bli syk av å ha spist de aktuelle produktene. Salmonellabakterier dør ved tilstrekkelig gjennomsteking eller koking.

Kontaktperson hos Fana Kjøtt AS: Tore Paulsen, tlf 930 12 300