Tilbaketrekking:

Royal Gala røde epler, varemerke San Clemente distribuert av Exotic Fruit AS, trekkes fra markedet

Exotic Fruit AS trekker et parti med epler fra Argentina av merket Royal Gala. Varemerke på kassene er San Clemente, Grupo Castro. Eplene trekkes på grunn av funn av plantevernmiddelrester over grenseverdi. Overskridelsen er vurdert til å være helseskadlig. Partiet er solgt fra 1. juni til 19. juni.

Esker med San Clemente-logo og røde epler

Eplene trekkes på grunn av funn av plantevernmiddelrester over grenseverdi. Overskridelsen er vurdert til å være helseskadlig. Foto: Mattilsynet

Tilbaketrekningen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Epler:  Royal Gala
  • Varemerke/merking på kasser: San Clemente, Grupo Castro
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Exotic fruit AS
  • Importør til EU: Stay- Hispa B.V. Nederland
  • Batch-/Lotnummer: 253

Et parti med 42 kartonger på til sammen 756 kg med epler med opprinnelse Argentina, er solgt til en rekke butikker, hovedsakelig på Østlandet, men òg i Stavanger og Sandnes.

Butikkene er ikke kjedetilknyttede, frittstående dagligvarebutikker og frukthandlere.

Exotic Fruit AS har varslet alle mottakere av eplene og bedt de returnere eller kaste de. Eplene er solgt fra 1. juni og til prøvesvar forelå 19. juni. Tilbakemeldingene fra butikkene tyder på at det er svært lite igjen av partiet.

Exotic Fruit AS  ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere det tilbake i butikken der produktet er kjøpt.

Plantevernmiddelrester

Det er påvist rester av det aktive stoffet tiofanat-metyl i produktet. Restmengden ligger over grenseverdiene for stoffet og skyldes bruk av plantevernmidler under produksjon.

Beregningene viser at produktet kan påvirke småbarns vekst. For at helseeffektene skal oppstå må barnet ha spist en stor porsjon av disse eplene, det vil si et inntak på over 0,328 kg epler pr dag. Beregninger for voksne viser ingen umiddelbar fare.

Mattilsynet råder forbrukere som har disse eplene enten å kaste de eller levere tilbake til butikken hvor de er kjøpt.

Kontaktpersoner

Kontaktperson hos Exotic Fruit AS: Kvalitetsansvarlig Engin Akbulat, Exotic Fruit AS, tlf. 902 80 768 , post@exoticfruit.no

Kontaktperson hos Mattilsynet: Annette Haugane, avdelingssjef, avdeling grensekontroll og import, region Stor-Oslo, tlf. 22 77 79 08