Tilbaketrekking:

Scanesia AS trekker tilbake Jasmin ris fra Vietnam

Scanesia AS, trekker tilbake Jasmin ris fra Vietnam 2 og 5 kg og Emmys Jasmin ris 2 kg.  Årsaken er funn av plantevernmidlene Hexaconazole og Tricyclazole over grenseverdi i produktet. Vi anbefaler at man ikke spiser produktet, utfra et «føre-var»-prinsipp.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Emmyes jasmin ris 2 kg, Jasmin ris 2 kg og Jasmin ris 5 kg.
  • Navn på virksomheten som kaller tilbake varene: Scanesia AS
  • Importør: Scanesia As
  • Varenummer: 714188, 212928, 212621
  • EAN kode: 7052090000029
  • Batch nr: VR6032021 – best før dato: 30.03.2023
  • Batch nr: VRG022022 – best før dato: 28.02.2024

Det foreligger ikke nok data til å kunne gjennomføre en fullstendig risikovurdering av produktet, og dermed kan heller ikke en eventuell helsefare utelukkes. Vi anbefaler derfor at man ikke spiser produktet, utfra et «føre-var»-prinsipp.

5040 kg av Jasminrisen er solgt i dagligvarebutikker over hele landet.

Scanesia As ber forbrukere som har kjøpt produktet kaste det, eller levere det tilbake til butikken der produktet er kjøpt.

Kontaktperson hos Scanesia AS:
Matin Jørgensen tlf.: 93 03 47 85