Tilbaketrekking:

Sesamfrøprodukter Alburj Halva trekkes fra markedet

Produktene Halwa Alburj, Extra Pistachio 400 g, med best før dato 06/2022, og Halwa Alburj Pistachio 400 g, med best før dato 04/2022, trekkes fra markedet. Produktet er produsert i Syria, og importert til Norge. Årsaken er at det er påvist Salmonella i produktene.

Halva

Salmonella er påvist i følgende produkt:

Halwa Alburj, Extra Pistachio 400 g

 • Produksjonsvirksomhet: Sons of Subhi Al-Rifai, Alburj i Syria
 • Importør i Sverige: Medelhavet Gross AB
 • Produksjonsdato: 01/2021
 • Best før dato: 06/2022

Halwa Alburj, Pistachio 400 g

 • Produksjonsvirksomhet: Sons of Subhi Al-Rifai, Alburj i Syria
 • Importør i Sverige: Medelhavet Gross AB
 • Produksjonsdato: 11/2020
 • Best før dato: 04/2022

Tilbaketrekkingen skjer på bakgrunn av påvisning av Salmonella i produktprøver tatt av Mattilsynet. Produktet har sannsynligvis vært kilde til sykdomstilfeller med Salmonella i Norge.

Produktene er solgt i butikken Watan Marked i Larvik, men kan også være solgt i flere butikker i Norge.

Flere produkter med merkenavnet Alburj er også tidligere vært trukket fra markedet med bakgrunn i at det er påvist Salmonella, og folk er blitt syke i Norge og i Europa etter å ha spist produkter med dette merkenavnet, se vedlagt artikkel: Sesamfrøproduktene Alburj Tahina, Alburj Halwa og Sedi Hisham Tahina trekkes fra markedet

Det kan ikke utelukkes at andre batchnummer er involvert og produktene kan finnes til salgs i andre butikker i Norge. Ta kontakt med Mattilsynet dersom du har opplysninger om salg av produktet.

Råd til forbrukere, serveringssteder og detaljister

Du bør ikke spise, selge eller servere disse produktene og heller ikke benytte dem som en ingrediens i matlaging.

 • Lever tilbake eller kast produktene, dersom du har kjøpt inn slike.
 • Restauranter, andre serveringssteder og detaljister bør ikke bruke disse produktene i sin virksomhet. Har du produktene, bør disse kastes.
 • Kontakt lege dersom du tror du har blitt syk etter å ha spist slike tahini eller halwa produkter fra Syria.

Mattilsynets kontaktperson:

Pernille Tharaldsen Hustad

Avdelingssjef

Avdeling Vestfold

+47 22 77 88 20