Spørsmål og svar om johannesbrødkjernemel med ulovlig plantevernmiddel (etylenoksid)

Her finner du svar på spørsmål om produkter som inneholder tilsetningsstoffet johannesbrødkjernemel (E 410) med ulovlig plantevernmiddel (etylenoksid).

Mattilsynet ble i sommer varslet om at flere matvarer omsatt i Norge inneholdt tilsetningsstoffet E 410 johannesbrødkjernemel med etylenoksid. Etylenoksid er et plantevernmiddel som er forbudt å bruke i mat i EU og EØS. Produktene som er omfattet, blir trukket tilbake fra markedet og vil bli destruert. Virksomhetene har sperret de berørte varene for salg og omsetning. Forbrukere som har kjøpt produktene, bes om å kaste disse eller levere de tilbake i butikken der produktene er kjøpt.

Hva er johannesbrødkjernemel?

Johannesbrødkjernemel blir laget av frøene som sitter inni fruktbelgene fra johannesbrødtreet som dyrkes i landene rundt Middelhavet. Johannesbrødkjernemel er glutenfritt og derfor et egnet alternativ til mel i matlaging.

Alle tilsetningsstoffer skal oppfylle et teknologisk behov i næringsmiddelet. For eksempel kan et teknologisk behov være å opprettholde konsistensen eller gi en farge.

Johannesbrødkjernemel (E410) blir satt som konsistensgiver til for å stabilisere og emulgere maten eller som fortykningsmiddel.

Tilsetningsstoffene skal ikke gi helserisiko, skjule dårlig kvalitet eller villede forbrukeren, derfor er det satt grenseverdier.

For alle godkjente tilsetningsstoffer finnes det spesifikasjoner som gjelder renhet og identitet. Disse kriteriene til tilsetningsstoffets renhet og spesifikasjon skal sikre at tilsetningsstoffer i seg selv ikke inneholder helseskadelige stoffer i uakseptable mengder.

Johannesbrødkjernemel (E410) som inneholder etylenoksid oppfyller ikke kravene renhet og identitet og kan da føre til helseskader.

Les mer om tilsetningsstoffer

Hva er etylenoksid?

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. Studier viser at etylenoksid kan skade arvestoffet vårt (DNA), og det er ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak av stoffet. EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

Hvordan sikrer Mattilsynet at ulovlige plantevernmidler ikke skal finnes i mat?

Mattilsynet har et løpende overvåkingsprogram hvor vi analyserer om lag 1350 prøver av frukt, grønnsaker, korn, barnemat med mer årlig. Resultatene fra overvåkingsprogrammet viser at det svært sjelden påvises så høye rester av plantevernmidler at det kan ha helsemessig betydning.

Les mer om plantevernmidler og den norske kontrollen.

Hvordan vet jeg om produktet jeg har kjøpt inneholder johannesbrødkjernemel med etylenoksid?

Oversikt over produkter som har blitt produsert med johannesbrødkjernemel med etylenoksid, og trukket tilbake fra butikken, finner du i vår oversikt på Matportalen (lenke). Dersom produktet ditt ikke står i oversikten, men du er fortsatt usikker, må du ta kontakt direkte med produsent eller importør. Kontaktinformasjon står på produktets emballasje.

Kan jeg bli syk av å spise produkter hvor johannesbrødkjernemel med etylenoksid er brukt som tilsetningsstoff?

Du blir ikke akutt syk av å spise slike produkter. Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. Hvor mye risikoen øker vil være avhengig av hvor mye etylenoksid du får i deg fra forurensede produkter over tid. Selv om risikoen øker, fører det ikke nødvendigvis til utvikling av alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet vurderer det slik at inntak av produkter som inneholder etylenoksid ikke utgjør noen akutt helsefare, men siden stoffet kan skade gener, kan det over tid gi økt kreftrisiko.

Hvor lenge har disse produktene vært i salg?

Det vil variere fra produkt til produkt ettersom når produktet ble produsert. Opplysninger om salgsperiode vil man kunne få ved å henvende seg direkte til de som er ansvarlig for produktet. Du finner kontaktinformasjon under hvert enkelt produkt listen her.

Hvorfor er produktene som er trukket tilbake fremdeles i salg?

Det er bare enkelte partier av johannesbrødkjernemel som har fått påvist innhold av etylenoksid. Det er ikke slik at alle matvarer som inneholder johannesbrødkjernemel trekkes tilbake, men matvarer der de aktuelle partiene med johannesbrødkjernemel (hvor det er påvist etylenoksid) er brukt, skal trekkes tilbake. Selv om det er brukt samme type tilsetningsstoff i varene i butikk nå, er de produsert av en annen leveranse som ikke inneholder etylenoksid.

Er det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid brukt i all johannesbrødkjernemel og dermed alle produkter med dette som ingrediens?

Nei, det er kun et antall spesifikke produkter som er trukket fra markedet etter at etylenoksid er tilført i johannesbrødkjernemel. Andre produkter som inneholder johannesbrødkjernemel og som er produsert med johannesbrødkjernemel uten etylenoksid, kan fortsatt spises og er fortsatt i salg.

Hvordan vet jeg om jeg har blitt syk av å spise produktene som nå er trukket tilbake?

Du blir ikke akutt syk av å spise produktene. Sykdom kan oppstå som en langtidsvirkning. Dersom du har bekymringer rundt din helse, anbefaler vi deg å ta kontakt med din fastlege.