Tilbaketrekking:

Stella Artois og Ringnes AS tilbakekaller 33cl glassflasker med Stella Artois-øl

Stella Artois og selskapets norske distributør Ringnes AS tilbakekaller utvalgte brett med 33 centilitersflasker med Stella Artois-øl med umiddelbar virkning, da det er oppdaget glasspartikler i enkelte flasker fra en bestemt produksjonsserie.

Tilbakekallingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: Stella Artois øl - 33 centiliters glassflasker
  • Land: Norge
  • Best før dato: 28.2.19
  • Produksjonskode: 52
  • Tidsstempel: 14:00-23:59

Tilbakekallingen er begrenset i omfang til flasker fra én tredjepartsleverandør som produserer en liten andel Stella Artois-flasker på verdensbasis. Tilbakekallingen iverksettes for å sikre at flasker med potensielle feil blir fjernet fra markedet, og er et forebyggende tiltak for å ivareta sikkerheten til forbrukerne. Foreløpig er det ikke meldt om noen hendelser i Norge.

Tilbakekallingen gjelder et begrenset antall Stella Artois’ 24-pakninger med 33-centiliters flasker i Norge med best før-dato 28.02.19. Datokodene for produktet som tilbakekalles, er oppgitt i faktaboksen. Tilbakekallingen gjelder ingen andre Stella Artois emballasjeformater, som bokser eller fat, og heller ikke flasker med andre datokoder.

Kunder som selger Stella Artois varsles slik at de aktuelle flaskene fjernes fra utsalgssteder, som i Norge er begrenset til noen puber, restauranter, og vinmonopol. Dette arbeidet forventes fullført i løpet av kort tid.

Forbrukere som har 33-centiliters flasker med Stella Artois-øl med produksjonskodene oppgitt nedenfor, kan kontakte forbrukerkontakt@ringnes.no eller ringe på tlf 22 06 95 00. Kodene står på baksideetiketten på flaskene og på siden eller bunnen på pappeskene for 24-pakningene med 33-centiliters flasker.

Det anbefales at innholdet fra produkter fra den aktuelle batchen helles ut. Forbrukere har rett på kompensasjon.

Kontaktpersoner hos virksomhetene:
Louise Fernley, External Communications, AB InBev, louise.fernley@ab-inbev.com / +44(0)7961406684

Nicolay Bruusgaard, Kommunikasjonssjef, Ringnes AS, nicolay.bruusgaard@ringnes.no / +4790084257

Kontaktperson hos Mattilsynet:
Anita Sveum Ihle, seniorinspektør, avdeling Romerike, seksjon mat, tlf. 994 27 872