Tilbaketrekking

Tilbaketrekking av genmodifisert godteri «Reese’s Rounds 96 g»

Importør Normal Norge AS trekker tilbake godteri av typen «Reese’s Rounds 96 g» fra Nederland. Årsaken er innhold av genmodifiserte ingredienser i produktet. Ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare

  • Produktnavn: Reese’s Rounds
  • Virksomheten som kaller tilbake varen: Normal Norge AS
  • Ansvarlig produsent: SRG Int. P.O Box 1490, 4700BL Roosendaal, Nederland
  • Importør: Normal Norge AS
  • Lotnr.: Alle

Importøren trekker tilbake produktet etter at Mattilsynet mottok en bekymringsmelding om at produktet var merket med innhold av genmodifiserte ingredienser. Produktet er solgt hos Normal-butikker over hele landet. Importøren opplyser at det er sendt ut 16 000 stk av produktet til butikkene, men at varene nå skal være fjernet.

Produktet er produsert og merket for EU-markedet, hvor en rekke genmodifiserte produkter er godkjent til bruk i mat og fôr etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Det er derfor ikke helsefare forbundet med produktet, men det er ulovlig å selge i Norge. I Norge må genmodifisert mat være godkjent etter norsk regelverk før de kan omsettes.

Hva kan forbrukere gjøre?

Forbrukere som har kjøpt dette produktet og ikke ønsker å bruke det, kan levere det tilbake til butikken der det er kjøpt.

Forbrukere som finner produkter i handelen merket med innhold av genmodifiserte ingredienser, kan gjerne gjøre butikken oppmerksom på dette og/eller varsle Mattilsynet.

Kontakt:
Importør Normal: marketing@normal.no