Tilbaketrekking:

Genmodifisert godteri «Tootsie Roll Cocoa Flavour Chewy Candy» fra Spania trekkes tilbake.

Importør Langaard Conrad AS trekker tilbake godteri av typen «Tootsie Roll Cocoa Flavour Chewy Candy» fra Spania. Årsaken er innhold av genmodifiserte ingredienser i produktet. Ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge.

  • tootsie roll bakside

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Tootsie Roll Cocoa Flavour Chewy Candy»
  • Virksomheten som kaller tilbake varen: Langaard Conrad AS, Oslo
  • Ansvarlig produsent: Fleer Española S.L., Spania
  • Lotnr.: BBE 05/2022 (utgått på dato)

Importøren trekker tilbake produktet etter at Mattilsynet mottok en bekymringsmelding om at produktet var merket med innhold av genmodifiserte ingredienser. Produktet er solgt hos Holdbart og Deli de Luca over hele landet. Importøren opplyser at varene nå skal være fjernet fra butikkene.

Produktene er produsert i Spania (EU) for EU-markedet, hvor en rekke genmodifiserte produkter er godkjent til bruk i mat og fôr etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Det er derfor ikke helsefare forbundet med produktet, men det er ulovlig å selge i Norge. I Norge må genmodifisert mat være godkjent etter norsk regelverk før de kan omsettes.

Hva kan forbrukere gjøre?

Forbrukere som har kjøpt dette produktet og ikke ønsker å bruke det, kan levere det tilbake til butikken der det er kjøpt.

Forbrukere som finner produkter i handelen merket med innhold av genmodifiserte ingredienser, kan gjerne gjøre butikken oppmerksom på dette og/eller varsle Mattilsynet.

Kontakt: Importør Langaard Conrad AS: Merete Kristiansen, tlf. 22 90 85 00

Mattilsynet: Hanna Judi, tilsynskoordinator genmodifisering, e-post: Hana.Thabit.Judi@mattilsynet.no