Tilbaketrekking:

Tilbaketrekking av genmodifisert maissnacks «Cornae American Corn Snack» fra Thailand

Norvina AS trekker tilbake maissnacks «Cornae American Corn Snack» fra Thailand. Årsaken er innhold av genmodifisert mais i produktet. Ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «Cornae American Corn Snack»
  • Virksomheten som kaller tilbake varen: Norvina AS, Stavanger
  • Ansvarlig produsent: Useful Food Co. Ltd, Thailand
  • Lotnr.: Alle (umerket)

Importøren trekker tilbake produktet etter at Mattilsynet påviste ikke-deklarert, EU-godkjent genmodifisert mais i en prøve. Produktet er solgt hos Norvina i Stavanger. Importøren opplyser å ha oppdatert sine rutiner for import for å unngå ulovlig import av genmodifiserte produkter i framtida. 

Genmodifiserte produkter som er godkjent til bruk i mat i EU, har gjennomgått en grundig helse- og miljørisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Det er derfor ikke helsefare forbundet med produktet, men det er ulovlig å selge i Norge. I Norge må genmodifisert mat være godkjent etter norsk regelverk før de kan omsettes.

Hva kan forbrukere gjøre?

Forbrukere som har kjøpt dette produktet og ikke ønsker å bruke det, kan levere det tilbake til butikken der det er kjøpt.

Dette produktet er ikke merket med innhold av genmodifiserte ingredienser. Forbrukere som finner produkter i handelen merket med innhold av genmodifiserte ingredienser, kan gjerne gjøre butikken oppmerksom på dette og/eller varsle Mattilsynet.

Kontakt:
Importør Norvina AS: Hege Løyning Larsen, tlf. 96 00 50 64

Mattilsynet: Hanna Judi, tilsynskoordinator genmodifisering, e-post: Hana.Thabit.Judi@mattilsynet.no