Tilbaketrekking:

Tilbaketrekking av produkter som inneholder det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid

Det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid er i løpet at det siste året påvist i blant annet sesamfrø, ulike krydder, urter, kosttilskudd og tilsetningsstoffer, Etylenoksid er forbudt å bruke i næringsmidler i EU og Norge. Som følge av forbudet må produkter som inneholder etylenoksid trekkes fra markedet.

Colourbox

Tilbaketrekkingene gjelder følgende varer

Liste over produkter trukket fra markedet - oppdatert 10.01.2022

Virksomhetene vil fortløpende legge ut informasjon på sine nettsider om hvilke produkter som trekkes tilbake. I tillegg vil Mattilsynet forløpende oppdatere den samlede oversikten over produktene som er omfattet av tilbaketrekkingene.
Er du usikker på et produkt, ta kontakt med produsenten eller sjekk hjemmesidene deres.

Hva er etylenoksid?

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. Studier viser at etylenoksid kan skade arvestoffet vårt (DNA), og det er ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak av stoffet. EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

Spørsmål og svar om etylenoksid i matvarer 

Funn av etylenoksid i flere partier av ble først varslet gjennom det europeiske varslingssystemet RASFF i november 2020. Sommeren 2021 ble etylenoksidfunnet i tilsetningsstoffene, johannesbrødkjernemel  (E410), guarkjernemel (E412) og xantangummi (E 415). Disse tilsetningsstoffene anvendes blant annet i salatdressinger, krydder, iskrem, kjøttvarer, yoghurt og glutenfrie produkter (pasta). Etylenoksid er også funnet i tahins (sesampasta) og ingefærekstrakter.

Produktene som er omfattet, blir trukket tilbake fra markedet og destruert. Virksomhetene har sperret varene for salg og omsetning. I tillegg jobber virksomhetene med å få oversikt over hvilke produkter som allerede er solgt, og å få varslet forbrukerne som har kjøpt produktene.

Kun enkelte partier av et produkt inneholder etylenoksid

Det er viktig å påpeke at det er påvist etylenoksid i enkelte partier av visse produkter. Sjekk derfor produkter opp mot listen over tilbaketrekninger om du er usikker.

Trygge nivåer av etylenoksid kan ikke etableres

Etylenoksid i næringsmidler utgjør ikke akutt helsefare, men er klassifisert som kreftfremkallende. Maten vi spiser skal være trygg i et livstidsperspektiv. Det europeiske mattrygghetsorganet EFSA klarer ikke å etablere trygge nivåer for etylenoksid, og det er derfor ikke tillatt brukt i mat og fôr i Norge og EU. Det er samtidig viktig å huske på at det i denne sammenhengen er snakk om ulovlig bruk i utlandet på råvareingredienser som brukes i svært små mengder i ferdig produkt. Om du har spist enkelte ting av det som nå trekkes tilbake, gir ikke dette grunn til bekymring. Det er langtids inntak som betyr noe. Etter at bruken ble oppdaget i fjor har Mattilsynene i Europa spesielt fokus på bruken av dette stoffet og det tas mye prøver. Næringen er også veldig opptatt av dette. Det er også derfor partier som inneholder etylenoksid oppdages og trekkes fra markedet i hele Europa. At det skjer tilbaketrekninger betyr at kontrollsystemene vi har i Norge og Europa virker.