Tilbaketrekking:

Tilbaketrekking av produkter som inneholder sesamfrø med ulovlig plantevernmiddel

Mattilsynet ble i oktober varslet om at flere bakevarer omsatt i Norge inneholdt sesamfrø fra India med etylenoksid. Dette er et plantevernmiddel som er forbudt å bruke i mat i EU og EØS. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid. I denne saken finner du listen med produkter som er trukket fra markedet.

Sesamfrø

 Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Produktene som er omfattet, blir trukket tilbake fra markedet og vil bli destruert. Virksomhetene har sperret varene for salg og omsetning. I tillegg jobber virksomhetene med å få oversikt over hvilke produkter som allerede er solgt, og å få varslet forbrukerne som har kjøpt produktene. 

Sesamfrøene er benyttet i mange ulike produkter. Virksomhetene vil fortløpende legge ut informasjon på sine nettsider om hvilke produkter som trekkes tilbake.  I tillegg vil Mattilsynet forløpende oppdatere den samlede oversikten av produktene som er omfattet av tilbaketrekkingene. Produktene er solgt blant annet i dagligvarebutikkene til NorgesGruppen ASA (Meny, Kiwi, Spar, Joker og Nærbutikken) og COOP.

Folkehelseinstituttet vurderer at inntak av sesamfrø som inneholder etylenoksid ikke utgjør noen akutt helsefare, men siden stoffet kan skade gener, kan det gi økt kreftrisiko dersom det inntas i store mengder over tid. Noen produkter har små mengder sesamfrø, men det kan likevel bli et større samlet inntak over tid dersom produktet/produktene er en del av hverdagskosten. For eksempel brød med sesamfrø som spises til frokost, lunsj og kvelds hver dag. For å redusere helserisiko trekkes derfor produktene fra markedet.

Mattilsynet ber forbrukerne om å kaste rester av produkter, omtalt på listen, i restavfall (men ikke i kompost). Eller du kan levere det tilbake der produktet er kjøpt. Ferske bakevarer med kort holdbarhet, som for eksempel nystekte brød, er ikke tatt med i listen. Dersom du har bakevarer som du har fryst ned, og er usikker på, må du ta kontakt med utsalgstedet eller produsent.

Les mer i saken Funn av ulovlig plantevernmiddel i sesamfrø fra India.