Tilbaketrekking:

Tilbaketrekking av «Tortillos» genmodifisert maischips fra Singapore

Flere importører trekker tilbake maischips «Tortillos Chili Flavored Corn Snacks» fra Singapore. Årsaken er ulovlig innhold av genmodifisert mais. Ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende varer:

  • Produktnavn: «Tortillos Chili Flavored Corn Snacks»
  • Virksomheten som kaller tilbake varene: Flere importører
  • Ansvarlig produsent: A Nice One PTE LTD (Aseana), Singapore
  • Lotnr.: Alle
  • Solgt hos: Frittstående dagligvareforretninger i Sør-Norge

Produktene trekkes tilbake etter at belgiske myndigheter varslet om funn av ikke-deklarert genmodifisert mais i produktet.

Produktene er importert og solgt i flere frittstående dagligvareforretninger i Sør-Norge.

Produktene er produsert med EU-godkjent genmodifisert mais, som er godkjent til bruk i mat og fôr etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. I EU vil slike produkter være tillatt å omsette, forutsatt at de er merket med at de inneholder genmodifisert mais.

Det er derfor ikke helsefare forbundet med produktene, men de er ulovlige å omsette i Norge. I Norge må produktene være godkjent etter norsk regelverk før de eventuelt ville kunne omsettes.

Hva kan forbrukere gjøre?

Forbrukere som har kjøpt slike produkter og ikke ønsker å bruke dem kan levere dem tilbake til butikken der de er kjøpt.

Forbrukere som finner denne typen produkter i handelen, eventuelt produkter merket med innhold av genmodifiserte ingredienser, kan gjerne gjøre butikken oppmerksom på dette og/eller varsle Mattilsynet.

Kontaktinformasjon

Inga Torp Nielsen, spesialinspektør, avdeling Sør-Rogaland, Flekkefjord og Sirdal. Tel: 22 77 83 09