Tilbaketrekking:

TRS White Maize Meal trekkes fra markedet

Nye Ait Foods AS trekker tilbake maismel av typen «TRS White Maize Meal» fra Lesotho. Maismelet er produsert fra genmodifisert mais. Produktene er innført fra EU og distribuert til kjedeuavhengige butikker i Oslo området

  • White maize meal
  • White maize meal bakside

Tilbaketrekkingen gjelder følgende vare:

  • Produktnavn: «TRS White Maize Meal”
  • Pakningsstørrelse: 1,5 kg og 500g poser
  • Lot: P60562
  • Importør i Norge: Nye Ait Foods AS ( i Oslo)
  • Produsert i Lesotho for TRS Wholesale Company, England
  • Produktet er solgt i kjedeuavhengige butikker i Oslo

Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2019 og alle produkter merket med at de inneholder genmodifiserte ingredienser er derfor ulovlige å importere og selge.

Importøren trekker tilbake produktene etter at Mattilsynet etter en bekymringsmelding fant produktet i en av butikkene der produktene var i salg og nedla omsetningsforbud. Produktet er merket med informasjonen "GM ingredients».

De aktuelle maismelproduktene er kjøpt inn fra EU og er derfor sannsynlig produsert og merket for EU-markedet. I EU er en rekke genmodifiserte maisvarianter godkjent til bruk i mat og fôr. Godkjenninger gis etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Produktene regnes derfor som trygge å spise.

Hva kan forbrukere gjøre?

Forbrukere som har kjøpt GM-merkede produkter og ikke ønsker å bruke dem kan levere dem tilbake til butikken der de er kjøpt. Forbrukere som finner produkter i handelen merket med innhold av genmodifiserte ingredienser kan gjerne gjøre butikken oppmerksom på dette og/eller varsle Mattilsynet .

Kontakt:

Importør: Nye Ait Foods AS ved Deol, tlf 22 68 47 56, epost: mail@deol.no

Mattilsynet: Spesialinspektør Inga Torp Nielsen, tlf. 22 77 83 09