Advarer mot to fiskeoljer etter funn av miljøgifter

Mattilsynet advarer mot kosttilskuddene Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi. Vi oppfordrer de som har disse om å kaste dem.

Polarol Havmusolje -  best før/batchnr: 092016/009 og Polaris Hvalolje  -  batchnr: 6691

Advarselen gjelder: Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje

Produktene er trukket fra markedet. Det har ikke vært produsert og omsatt store mengder av disse produktene i Norge.

Undersøker årlig for miljøgifter i fiskeoljer

Hvert år undersøker Nasjonal institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på oppdrag av Mattilsynet miljøgifter i kosttilskudd av fiskeoljer. Undersøkelsene viser at de vanlige fiskeoljene (tran og fiskeolje) er trygge.

10 prøver ble tatt ut i 2015, og av disse hadde Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje for høyt nivå av miljøgifter.

Mattilsynet følger opp resultatene fra undersøkelsen og iverksetter tiltak for å sikre at kosttilskudd av fiskeoljer som omsettes er trygge.

Mattilsynet vil fortsette med å kartlegge hva som finnes av spesielle fiskeoljer på markedet og undersøke om de er trygge og produsert etter regelverket.

Det er satt strenge grenseverdier for miljøgifter (som dioksiner og PCB) i fiskeoljer til kosttilskudd. Derfor må de aller fleste fiskeoljer som skal brukes som kosttilskudd renses for miljøgifter før de kan selges.

Ansvaret er hos de som produserer eller omsetter kosttilskudd

Virksomheter som produserer kosttilskudd av fiskeolje skal være godkjent av Mattilsynet. Alle som produserer eller omsetter kosttilskudd av fiskeoljer har ansvar for at produktet er trygt og produsert etter regelverket. Regelverket har strenge grenseverdier for miljøgifter i fiskeoljer til kosttilskudd. 

Kontaktperson: Lise Rokkones, seksjonssjef Mattilsynet: tlf. 975 90 210