Bra resultat etter tilsyn på spisesteder i Bergen

Mattilsynet for Bergen og omland hadde torsdag 1.november en tilsynskampanje med inspeksjon på 20 spisesteder i Bergen sentrum. Kampanjen er et samarbeid med andre distriktskontor i regionen.

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

 Foto: Mattilsynet

Spisestedene ble gitt en hovedkarakter etter skalaen Bra – Mindre Bra – Dårlig.  Karakteren «mindre bra» er brukt dersom stedet har forhold der det varsles vedtak. Karakteren «dårlig» brukes ved alvorlige forhold som må utbedres raskt, ved stenging og omsetningsforbud/beslag.

Ved inspeksjonene har Mattilsynet først og fremst sett på renhold og orden i de områdene maten tilberedes, temperaturkontroll på kjøl og ved varmholding/nedkjøling av ferdigvarer, håndhygiene og om lokalene er sikret mot skadedyr.

15 av de besøkte stedene fikk karakteren «bra», 3 steder fikk karakteren «mindre bra» og 2 steder fikk karakteren «dårlig».

- Vi er fornøyd med at så mange fikk karakteren bra og at ingen steder ble stengt. Selv om mange fikk karakteren bra, har noen av disse fått merknader. Forhold som går igjen er mangler ved renhold, orden og temperaturkontroll . Det vil ikke varsles vedtak vedrørende forholdene, men vi forventer at virksomhetene følger dette opp, sier seniorinspektør Margrethe Wold i Mattilsynet.

Se Liste over stedene som ble inspisert og hovedinntrykk

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Margrethe Wold, seniorinspektør, Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland, tlf. 99 40 48 88.