Bra resultater etter tilsynskampanje i Bergen

Spisestedene serverer stort sett trygg mat til sine kunder. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet nylig gjennomførte en tilsynskampanje på serveringssteder i Bergen.

Det ble til sammen gjennomført 28 uanmeldte inspeksjoner på ulike typer serveringssteder i Bergen og omland. Tre av de besøkte stedene fikk karakteren ”svært bra”, 17 fikk karakteren ”bra” og åtte av serveringsstedene fikk karakteren ”mindre bra”.

Fokus ved inspeksjonene var orden, renhold, personlig hygiene, toalett, internkontroll og driftshygiene.

Stort sett bra

- Dette er alt i alt et positivt resultat, sier Elin Bjørke Rasmussen, seksjonssjef ved Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland. Ingen av stedene ble stengt. Det ble heller ikke gitt omsetningsforbud av matvarer for noen av stedene.

Serveringsstedene som fikk karakteren ”mindre bra” må rette opp feil og mangler. Mattilsynet vil følge opp virksomhetene for å kontrollere at de har utbedret forholdene.

Kokerutiner

Noen av de besøkte stedene er berørt av kokevarselet som er sendt ut i Loddefjord-området.

- Vi var tilfreds med måten disse serveringsstedene hadde fulgt opp med kokerutiner for å ivareta matsikkerheten i sin virksomhet, sier Bjørke Rasmussen.