Campylobacter, Salmonella og Listeria på zoonosetoppen i EU

De tre vanligste årsakene til sykdomssmitte fra mat og dyr til mennesker i EU er bakteriene Campylobacter, Salmonella og Listeria. Det viser en oppsummeringsrapport for 2008 fra EU. Rapporten viser også at det er færre som ble syke av maten i 2008, sammenlignet med 2007.

Salmonellabakterie

Salmonellabakterie Foto: iStockphoto

Rapporten ”The Community Summary Report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in the European Union in 2008” ble publisert den 28. januar 2010.

Den nasjonale zoonoserapporten fra Norge utarbeides av Veterinærinstituttets zoonosesenter i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet. Hvert år samler ECDC og EFSA inn nasjonale rapporter fra hele EU. ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) og EFSA (European Food Safety Authority) er sentrene for smittevern og for mattrygghet i EU.

For 2008 er det Norge og Sveits, som sammen med alle de 27 medlemslandene, som står for tallmaterialet bak samlerapporten. I tillegg henter man inn antall mennesker som blir meldt inn som syke på grunn av de vanligste matbårne bakteriene.

Campylobacter

Både i Norge og EU er Campylobacter fortatt den matbårne bakterien som folk oftest blir syk av. I Europa ble 190 000 personer meldt syke med campylobacteriose i 2008. Tallet for Norge ligger på 2 500–3 000 sykdomstilfeller per år. Litt over halvparten av disse antas å være smittet i utlandet. Mens det er fjørfekjøtt som står for det mest av campylobacteriosen i EU, er det urent drikkevann som er den vanligste årsaken til smitte i Norge.

Salmonella

Tallet for smittede med Salmonella synker stadig i EU. I 2008 var det 130 000 meldte tilfeller (mot 150 000 i 2007). I Norge meldes det inn 1 500–2 000 pasienter hvert år med salmonellose. Cirka 80 prosent oppgis å være smittet i utlandet.

Listeria

Sykdom forårsaket av Listeria (listeriose) har økt gradvis i Europa i løpet av de siste årene. I 2008 gikk antall tilfeller noe ned, men siden listeriose er en svært alvorlig sykdom som kan føre til død og spontanabort, er det forebyggende arbeidet fortsatt et prioritert område i EU.