Et sted stengt og et omsetningsforbud

Mattilsynet gjennomførte nylig tilsyn på 26 serveringssteder i Bergen. Resultatet er litt blandet. Av 26 tilsyn fikk 17 karakteren bra, seks steder fikk mindre bra og tre fikk karakteren dårlig.

Fokus ved tilsynet var renhold, personlig hygiene, kontroll med temperaturer og skadedyrskontroll. De fleste av inspeksjonene ble gjennomført på ettermiddag og kveldstid.

Et sted stengt og et omsetningsforbud

- Av de tre som fikk karakteren dårlig, ble matserveringen på et av stedene stengt på grunn av rotteproblemer. Et sted fikk karakteren dårlig på grunn av manglende internkontroll, og et serveringssted fikk omstetningsforbud for mat som ble oppbevart ved en temperatur som kan medføre helsefare. Denne maten ble kastet umiddelbart, forteller seniorinspektør i Mattilsynet, Margrethe Wold.

Stedet som fikk stengt matserveringen ordnet raskt opp i de alvorligste manglene, og fikk åpne matserveringen igjen dagen etter.

Avdekket alvorligere forhold

- Sammenlignet med tilsynskampanjen i oktober er resultatet bedre. Men der vi avdekket mangler denne gangen, var det mer alvorlige mangler enn ved forrige kampanje, sier Wold.

Stedene som fikk karakteren ”mindre bra” blir fulgt opp med varsel om vedtak og oppfølgende tilsyn. De som fikk karakteren dårlig er allerede fulgt opp.