Få overskridelser av muggsoppgifter i matvarer

I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) i næringsmidler i 2008 – 2010 var det funn over tillatt grenseverdi i tre av totalt 779 analyserte prøver. Innholdet av mykotoksiner i næringsmidler bør være så lavt som mulig for å redusere risikoen for skadelige helseeffekter.

Ris

 Foto: iStockphoto

Gjennom overvåkings- og kartleggingsprogrammet for mykotoksiner i næringsmidler har Mattilsynet i 2008 – 2010 undersøkt bearbeidete kornprodukter av hvete og kli for innhold av mykotoksinene deoksynivalenol (DON), nivalenol, zearalenon og T-2-toksin og HT-2-toksin. Andre produkter som har blitt undersøkt for mykotoksiner i løpet av 3-årsperioden er hhv. ris, peanøtter, pinjekjerner, frokostblandinger, barnegrøt, eplejuice og tørket frukt. Avhengig av produkt er det også analysert for mykotosinene aflatoksiner, okratoksin A og patulin.

I løpet av de tre årene har det vært svært få funn over tillatte grenseverdier. I 2008 ble det påvist for høyt innhold av DON i et parti med norskprodusert hvetekli. Samme år ble det også påvist for høyt innhold av aflatoksiner i et parti med basmatiris fra India. For prøver tatt ut i 2009 var det ingen funn over grenseverdi, mens i 2010 ble aflatoksin B1 over grenseverdi påvist i en prøve av pinjekjerner fra Kina. Alle partier der analysesvarene var høyere enn tillatte grenseverdier ble trukket fra markedet, og forbrukerne ble informert om tilbaketrekkingen.

Konsentrasjonen av DON, som er det fusariumtoksinet som påvises i flest kornprøver, var relativt høye for enkelte prøver av hhv. siktet hvetemel, sammalt hvetemel, kli og havregryn. DON ble påvist i 100 % av alle prøvene av siktet hvetemel, sammalt hvetemel og kli i prøver tatt ut i 2010. Nivåene av hhv. nivalenol, zearalenon og T-2 og HT-2-toksin var gjennomgående lave i prøver tatt ut i 2008 – 2010. Prøver tatt ut av frokostblandinger og barnegrøt viste generelt lave nivåer av muggsoppgifter.

Rosiner og annen tørket frukt ble analysert for okratoksin A. Nivået av okratoksin A var generelt høyere i rosiner enn i andre tørkede frukter. Aflatoksiner ble ikke påvist i prøver av peanøtter. Prøver av ris analysert for aflatoksiner viste at det er høyest risiko for å finne aflatoksiner i basmatiris. Analyser av eplejuiceprodukter for patulin viste generelt lave verdier av dette toksinet.

Hva er mykotoksiner?

Mykotoksiner er giftstoffer som produseres av muggsopper. Muggsoppgiftene dannes i organismen som et ledd i forsvar mot omgivelsene. Mykotoksiner kan for eksempel produseres av muggsopp som har infisert matvaren eller råvarer som inngår i en matvare. For å redusere mulige skadelige helseeffekter hos mennesker, må inntaket av mykotoksiner begrenses. Det er derfor viktig at innhold av mykotoksiner i næringsmidler holdes så lavt som mulig.

Veterinærinstituttet har laget prøvedesignet for Mattilsynet og analysert prøvene. Rapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet.

Se vedlagt rapport for mykotoksiner i matvarer i 2008 – 2010.

Kontaktpersoner
Birgitte Lyrån , rådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91

Per-Erik Clasen, seksjon for kjemi og toksikologi, Veterinærinstituttet, tlf 23 21 62 22