Fire funn av uakseptabel mengde Listeria i 2013

Mattilsynet tok i oktober og november 2013 ut prøver av spiseklar mat for å kartlegge forekomst av bakterien Listeria monocytogenes. 501 prøver ble tatt og fire av disse hadde et uakseptabelt høyt nivå av listeriabakterier.

Røket laks med dill og sitron

Listeriasmitten kommer som oftest fra mat som fisk og kjøtt eller mykost som ikke varmebehandles før den spises. Foto: colourbox.com

Fakta om rapporten

  • Årets rapport inneholder 480 resultater som ble analysert før 15. februar 2014.
  • I 19 prøver som er analysert etter dette, er det ikke gjort funn.
  • To prøver er ennå ikke analysert.
  • De fire uakseptable resultatene ble håndtert av Mattilsynet lokalt der produsentene holder til.

Det ble påvist L. monocytogenes i 21 av de 480 undersøkte produktene (4,4 %). Det ble påvist L. monocytogenes i 14 fiskeprodukter, 4 kjøttprodukter, 2 majonesbaserte salater og ett melkeprodukt. For 4 av de positive prøvene var mengden L. monocytogenes høyere enn 100 cfu pr. gram. Gjeldende EU regelverk tillater opp til 100 cfu pr. gram vare ved utgangen av holdbarhetstiden. Det høyeste innholdet av L. monocytogenes, (6000 cfu/g) ble påvist i en Andepaté. Andre prøver med høyt innhold av L. monocytogenes var en røkt laks (2000 cfu/g), en rakfisk (620 cfu/g) og en sylte (140 cfu/g). Alle produktene var produsert i Norge.

Prøvene ble analysert den dagen matvarene gikk ut på dato.

Listeria monocytogenes er en bakterie som kan finnes i matvarer og som kan være farlig for noen grupper av befolkningen. Det er særlig ferdigprodusert mat som oppbevares lenge og som spises uten ny varmebehandling som kan være et problem.

Det er gitt egne kostholdsråd til gravide og personer med svekket immunsystem om dette. Dersom du er i denne gruppen, anbefaler vi at du leser kostholdsrådene på Matportalen nøye. Listeria

– Funnet viser at selv om vi har prioritert Listeria i lengre tid nå, bør de som er i risikogruppene ta kostholdsrådene våre på alvor. Det er også svært viktig at matprodusentene tar dette alvorlig. Mange er sitt ansvar bevisst, men vi mener flere må gjøre en større innsats her, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Randi Edvardsen.

Eurofins analyserte prøvene for Mattilsynet og har utarbeidet en sluttrapport om dette. Se Resultat overvåking- og kartleggingsprogram for forekomst av Listeria monocytogenes i spiseklar mat 2013 (PDF).

Rapporten er en del av Mattilsynets overvåkingsprogram.

Kontakt:
Forbrukerhenvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00
Pressehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910