For dårlig kontroll med matservering i barnehager og skolefritidsordninger

Mattilsynet har kontrollert 33 barnehager, skolefritidsordninger og oppvekstsentre i kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Resultatene viser at de fleste virksomhetene ikke hadde tilfredsstillende kontroll med produksjon og servering av mat.

Barn som spiser.

 Foto: Helsedirektoratet

Mattilsynet avdekket mange mangler ved internkontrollsystemene som skal sikre at virksomhetene overholder krav satt i lover og forskrifter, og bidra til at maten som serveres er helsemessig trygg og av riktig kvalitet. Det var kun én virksomhet som ikke fikk påpekt mangler ved internkontrollen. Alle som fikk påpekt mangler har i ettertid rettet opp forholdene.

- Barn er sårbare og det er viktig at virksomheter som tilbereder og serverer mat til barn har fokus på helsemessig trygg mat. Resultatene av vår kontroll viser at dette arbeidet må prioriteres høyere. Gode internkontrollsystemer vil bidra til at virksomhetene har den kontrollen og kompetansen som kreves for å unngå at noen blir syke av maten, sier førsteinspektør Marte Berg Wahlgren ved distriktskontoret for Hammerfest.

God generell kjøkkenhygiene

Det var kun to av 33 virksomheter som fikk påpekt mangler knyttet til hygiene på kjøkkenet.

 - Dette er et bra resultat, men det var forventet fordi tidspunkt for tilsynene var avtalt på forhånd, sier Wahlgren.

Gode rutiner ved matallergi og matintoleranse

De fleste virksomhetene hadde gode rutiner for å vurdere produkter, ingredienser og produksjon av mat til barn med matallergi og matintoleranse.

Kontrollen viste at det er god kommunikasjon mellom ansatte og foreldre når barna har spesielle behov i kosten. Noen av barnehagene kunne fortelle om tidligere alvorlige hendelser som har skjerpet rutinene på dette området. Mange av barnehagene kunne også fortelle at foreldrene selv er flinke til å stille krav og informere om matvarer barna deres ikke kan spise.

Dårlig kontroll med temperatur

Mange av virksomhetene hadde dårlig kontroll med temperaturstyring. Under halvparten hadde tilfredsstillende rutine for kontroll med temperaturene i kjøle- og fryseskap. Mange slurvet også med temperaturregistreringene, selv om de hadde skriftlige eller muntlige rutiner. Kunnskap om riktige temperaturer ved nedkjøling og oppvarming av mat var også mangelfull.

- God temperaturstyring er viktig for å hindre oppformering av bakterier. Maten må varmes opp til 70-80 grader for å forhindre oppformering av bakterier, og det er også viktig at maten ikke står lenge til nedkjøling i romtemperatur før den settes i kjøleskap opplyser Wahlgren.

Må få bedre rutiner for opplæring i hygiene og trygg mat

28 av 31 virksomheter hadde ikke tilfredsstillende rutine for opplæring av de ansatte om hygiene og trygg mat.

God håndhygiene er viktig for å hindre smittespredning

25 virksomheter fikk pålegg om å installere berøringsfritt armatur på kjøkkenet. Dette er krav når det tilberedes varm mat. Årsaken er å redusere faren for forurensning fra hender til næringsmidler. Virksomhetene må også ha såpe og tørkepapir tilgjengelig, noe flere ikke hadde.

- God håndhygiene er et av de mest effektive tiltak for å hindre smittespredning og dermed forebygge sykdomsutbrudd forårsaket av mat, sier Marte Berg Wahlgren.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Prosjektleder Marte Berg Wahlgren, DK Hammerfest, tlf 78 42 8490 / 915 57 144